read write.as

Share freely. Learn how.

from Positive Thoughts

Today went better than yesterday! Work wasn't too busy. I had interesting conversations with my coworkers and I'm about to start writing a script for this app called Moments. It's an interactive story app.

Those are my favorite kinds of apps. I love cliche romance stories. They didn't ask me to write a script for them but I want to do it to prove that I'm a good writer.

I'll update you guys later! (:

 
Read more...

from Γλαρόλυκοι

Είμαι ένα status ξεχασμένο στην οθόνη σου Είμαι οι λέξεις που σκέφτεσαι, μα φοβάσαι να πεις Είμαι ψηφίο, είμαι παλμός, είμαι σήμα δια μέσου καλωδίων Είμαι άλλος ένας διαδικτυακός σταθμός που θα προσπεράσεις

 
Διαβάστε περισσότερα...

from Calvin Diaries

Ok, it begins with this. A really good looking someone suddenly contacted me out of the blue while pinging me on social media.

It was a call, out of the unknown, the voice was timid and shy. I didn't know who it was even when he said his name; as my app wasn't updating real time I guess.

We texted a little and he was asking for a collaboration between me and him, something out of the bounds of just friends, it was shocking and exciting at first only to end the conversation very abruptly.

Come late afternoon, no replies whatsoever.

I was weirded out and tried to contact via social media as a recourse, turns out in his online account “it wasn't him.” It was weird considering the fact that he contacted me with a name before he added me in social media.

Come a few days after talking, we got to converse about his looks and about the “fraud” who was trying to get him to collaborate with me. He denied the being the texter, I just shrugged it off and took it as a inquisitive challenge.

In the end he said yes, not confessing though, but he opted for it in a surprising manner.

And now we're just conversing continuously and it's exhilarating to meet someone new that looks so good.

The Male Physique

I've missed taking photos of my body with nothing on. I know it sounds vain, and maybe it is. But I've loved the male body in general, the strength it brings while the curvature portraying so much life and sensuality.

I would really love to take photos of another person instead to test out this mettle and to expand my portfolio. If only I could get models to do so without any hint of kink.

Absentee Admins

Currently our admin employees are going haywire and leaving out. It's a shame, loss and a prick to leave without proper transition — they're going out without due process and guess who's having problems? Us, people that need her for operations. What's horrible is that it was her own fault and her lack of transparency with her words. Ugh, now I'm doing her job for the mean time.

 
Read more...

from Holocaust News

Shoah is a 1985 French documentary film about the Holocaust, directed by Claude Lanzmann. It’s over nine hours long and took eleven years to make. The film presents Lanzmann’s first-hand interviews with survivors, witnesses and perpetrators across 14 countries.

After watching “Shoah”, Roger Ebert wrote: “There is no proper response to this film. It is an enormous fact, a 550-minute howl of pain and anger in the face of genocide. It is one of the noblest films ever made.”

The BBC as part of its “Witness” podcast series interviewed Irena Steinfeldt, who worked with Lanzmann on the film. Steinfeld now serves as Director of the Department for the Righteous Among the Nations at Yad Vashem, Israel’s Holocaust museum in Jerusalem. This podcast contributes to the history of the making of this valuable documentary.

BBC Witness Podcast

 
Read more...

from Positive Thoughts

Today I'm going to try to keep a positive mind. So far today is pretty good. I was still too depressed to pack a lunch and went straight to work but now that I'm here it's not so bad.

All day yesterday I was feeling really down. It was to the point I stayed inside all day, isolated myself, and didn't go to bible study. I can feel the Lord shaking his head in disappointment right now. Oh Lord, you already know I'll be there this Sunday! 😅

 
Read more...

Anonymous

I hate myself for so many reasons but the main reason I hate myself is for not being able to be a proper human being. What the hell does that mean to be a proper person? Everyone is good in their own self isn't it?

 
Read more...

from Duaynekalade Parnell Bey

s/hellrredd

as false light hovers

graceful

legions of stars

walk in hell

unaware

of the solarium

under skin sheath

unaware

of the heaven

inside their shell

© 2018, Duaynekalade Parnell Bey, All rights reserved

 
Read more...

from Positive Thoughts

I've been waxing for a long time but only recently I started waxing my own body. Prior to this I've been going to the salon and before that I would have someone help me pull the strips.

I know how to wax and I love waxing! If you're thinking about waxing then I recommend this Sally Hansen All Over Body Wax Kit Extra Strength. I wish they sold just the wax but it only comes in a kit. That with GiGi Surgicloth Epilating Strips work wonders!

The strips from Gigi can be bought from Sally's Beauty Supply or a hair shop that sells different brands of shampoos you see in the hair salons. That's where I got mine and I cut those in half. The wax from Sally Hansen heats up in the microwave. The only thing I don't like is the consistency is thick so it hardens quickly. I don't like having to run back and forth warming it up but it's the best wax out there for cheap!

Also the formula reminds me of hard waxes. The ones you see on instagram without a strip. I feel it's less painful compared to regular waxes.

DO NOT use this on the bikini line. It's partially my fault the wax wasn't warm enough but it doesn't matter. This wax is too thick for sensitive areas like that anyway. I really hurt myself.

That's my only advice. It works great for the upper lip, arm pits, legs, happy trail, and the downstairs region. If you're new to waxing don't wax your parts on your own thinking you know how to do it. You're going to burn yourself. I'll share a similar story for another time lol.

 
Read more...

from Positive Thoughts

If you haven't heard about this theory then you're hearing it today. This is an old theory going around that these large water companies are putting salt in our water so that it makes us thirsty. Making you drink more water and buy more when you run out.

There's bottled water in the house. I was drinking some and I was thinking “This tastes kind of salty.” I look on the ingredients and it has sodium bicarbonate in it. I can see why they put it because sodium bicarbonate can be used as an antacid.

I don't know about you but I don't want anymore of this fake stuff in all our products. I just want plain H2O please! Don't care for the “minerals” and other additives in it. The government is not looking out for you.

 
Read more...

from Positive Thoughts

Thank you for the link!

Today was uneventful. I went to get lab tests done so my health forms can be completed for my program. After that I took a nap and have been playing these interactive stories.

What's bothering me is someone calling me irresponisble when I know I'm not. Some weeks I work over 40 hours but when I need to do something for my school I can't be late or no one else can cover me until I can come into work. It's frustrating because I know many of my coworkers half ass their work however long they are there for. When they make a mistake or don't do something no one is on their ass about it like they do with me. I don't get it and I feel unappreciated. It's worse when one of my supervisors is my family member.

I try to be more positive but today I just can't.

 
Read more...

Anonymous

My life journey.. an intense mind-fuck after decades of mental research, self-induced; late nights and early mornings; Psychopharmakokineticologynecolanalrapistry.

Thrilling, with absolutely no idea how to hang on while speeding through the fast lane. Straddling to hang on to the hubcaps that were keeping everyone afloaf, mentally and physically.

What do you do when your regular life turns into the most psychadelic experience while sober. When life is more of a trip when you are in control. When being intoxicated is the only way that allows me to take control of my thoughts. Shout out to Datura, you beautiful flowers. I could safely say, a lot of flowers have turned my life into something else.

I am a test subject, a researchers wet dream. Ketamime and every drug, a total fiend. All substances, treat them fairly. Unpopular drugs matter just as much. Stop with the discrimination. Rappers, breaking drug stigmas.

Follow the law, as always. I don't promote or support breaking m̶o̶r̶a̶l̶s̶ ... laws.

**Autocorrect.. Na I won't lie to you, you deserve the truth. AMEN, 420

 
Read more...

from write.as

We left Facebook in March — that is, we decided none of our humans should have to interact with our official page anymore. Today, robots carry our Twitter posts there to keep any followers in the loop.

Here at Write.as, over the past three years we've built a platform guided by a vision of digital spaces where one can be themself and freely express their dreams, thoughts, and desires without scrutiny; places where we can remember our own humanity in that of others, and can connect over that shared dream with any person across the globe, thanks to the internet.

We understand that many people don't have a choice in using Facebook because it's where their friends and loved ones hang out and talk. We know that many don't mind it if their every personal detail is being catalogued by this platform (among many others) — if they're happy, we don't want to change their mind.

But we and millions of others are working on a new model for the web. One where communities are formed around human interests instead of corporate ones; where you and I can socialize without also being told to buy more things we don't need. We're building this for you and for us, whether you want to #DeleteFacebook or love seeing advertisements relevant to your interests. We're building it so that at least we'll all have a choice.

So our humans have left Facebook. We hope you'll all come along with us on our journey to building a better model for the web — but if not, we'll see you when we get there.

The original announcement on Facebook.

 
Read more...

Anonymous

No more news, no more BS

A few weeks ago I decided to free my life (again) of the unnecessary constant stream of news from all sources of media, be it television, newspapers, billboards, radio, internet, etc. Even stopping someone from verbally giving an update on what they think is “important” in the news at the moment.

My Twitter and Facebook accounts have been closed and I don't use any of the other social media accounts such as Instagram, etc.

Oh, I do have a LinkedIn account but that goes with the job, so to speak so that I can get my next job!

So, now my mornings with a coffee are now liberated.

No more “let's just see what happened yesterday in the world while I slept” or “who said this” or “who did what”. It's all irrelevant and full of bullshit based on propaganda. If it's really “that” important, then it'll reach me somehow, someday.

I grew up with a thirst for news wanting to know as much as I could about what was going on – now, it's a full-blown industry of distraction, propaganda, consumerism, fake news and human greed.

If it's pure local news then fine otherwise no matter which country you live in, it's the same BS being pushed down from the top.

Goodbye news – you won't be missed.

 
Read more...

from Calvin Diaries

You know, I had an amazing start: All the motivation and ability to wake up, discipline and keep up with my proposed improvements but as time passed, my conviction to stick to it diminishes. I don't remember if I wrote my why on my first diary, but I guess I'll write it now again:

Waking up Early

While it does feel horrible to wake up late, it's amazing to do so because of all the self-help you can do. Journal, meditation and reading, the remaining time before work or stressful activities is amazing because of the moment it can provide you for a momentum of productivity.

Read a Book

Though I'm into Audiobooks, there are some books that don't have it's audio counterpart. That aside from the fact that I'm reading a local book that I don't believe will have an Audible record any time soon.

My brother also tells me that by reading it with your mouth as well, you improve your ability to be fluent in speech which helps with my next endeavor of being a public speaker.

Reading the Bible

Yeah, it's controversial. My lifestyle doesn't exactly glorify the religion but I still do believe in all it's core messages. Coming from a history of atheism and agnosticism, I have no doubt that it is THE book of life, and I will continue reading it and believing in it's philosophies till the day I die.

Meditation

I've come to believe the ability of being mindful helps a lot. Both in the aspect of mental health, capacity and ability to think right. It's 15 minutes of your life that will affect the rest of the day, on the few times I'm able to, I accomplish a lot. So, while sometimes I degrade it's importance on a fast paced world, the act of doing nothing for extended minutes clears my engine to perform optimally.

Abstinence

The thing about habitual masturbation is two things: * It loses it's pleasure overtime and becomes a need more than a want * You become more selfish into thinking you're more important than others I want to be free of these two shackles, both don't feel well overtime and heck it affects my relationship with others. The goal is to be self-less overtime and to be more disciplined about my life. Life shouldn't be about what my body wants for myself but unlocking my capacity and using it for others.

Besides, it is one of the greatest pat on the back regarding self-discipline.

Prayer on Mornings and Evenings

You know, regardless of your faith saying your wishes and goals helps you achieve it. More so, is when you believe they will be answered by someone who seeks out the best for you.

The thing about the God of the Bible is that even though he knows what you want and need, he likes to hear it as well. I never understood this at first as a kid, but now that I'm in a relationship, I get it. It takes a different kind of active effort to say what you think they know and make them know about it rather than just hope they would get a clue. It takes a different amount of trust to lift it up than to just hope and excuse it's because you didn't ask for it.

Communication is two way, to read the Bible is to inherit the message, to pray is to send a message. I've always just inherited the message without having any idea what it's for. I'm really hoping this can change that.

Podcast Reimagined

I honestly still haven't decided if it will be humor or of serious topic but I believe in podcast as a way to inherit knowledge. It's one of my go-to and what works for me. Problem is I don't have the edge to work on it.

But I still plan to pursue it, regardless of success or numbers. I will work on it and achieve it this year.

——– Reminder Ends Here ——-

Love and Adventure:

I'm going to a financial seminar this Saturday and I was hoping to meet a friend over at the city where the event is taking place for a “unique experience”, I'm not usually for it but I was stoked about it. Unfortunately it wouldn't push through since he's leaving the country by then.

It strangely occurred to me that this time, I wanted it. I usually won't but this time I had that adrenaline over it. I'm not taking this as a good sign of where I am standing as this isn't a compliment to my status or character in a respect that I prefer.

Yesterday I gave my bf a snack since I was near his office, lent him some of my care products and yet, I didn't get a kiss to end the night. I know I shouldn't expect but it was really sad for me considering it wasn't a usual day. I would consider it excused if it was just any other schedule but on those days I've made an effort, I really hope he would appreciate it with a kiss out of the abundance of his heart, to return the very least.

That moment pierced me a little, and the worst thing is, I'm sure he wouldn't realize it.

It's not the most obvious slope, but I'm sensing a gradient downhill moving forward.

 
Read more...

from Γλαρόλυκοι

Καθόλου χώρος για θεούς, ούτε και δαίμονες Για θαύματα, σωτήρες και ιδέες έμμονες Σ’ αυτή τη γη όσα ονειρεύτηκες και όσα θες Στα χέρια σου όλα είναι, άνοιξε μάτια και δες

Εδώ ο παράδεισος, εδώ είναι και η κόλαση Αν θες αλήθεια να βρεις, κλείσ’ την τηλεόραση Την προσευχή σταμάτα κι άρχισε τις πράξεις Μην περιμένεις μετά θάνατον να εισπράξεις

Ο κόσμος είναι ανοιχτός, σε περιμένει Και αμαρτία είναι να ‘μαστε κλεισμένοι Σε μια ψευδαίσθηση που μας χειραγωγεί Και για συμφέροντα άλλων μας καθοδηγεί

Πικρή αλήθεια μα είναι μία η ζωή Κι όταν χαθεί, άλλη ευκαιρία δε θα ‘ρθει Παρών αν είσαι κι άμα ζεις για τη στιγμή Ελεύθερος κι ευτυχισμένος μέχρι την τελευταία πνοή

Είν’ η ζωή μου κι ‘ναι η ζωή σου Και δεν θα πάρεις τίποτα απ’ αυτά μαζί σου Είν’ η ζωή μου κι ‘ναι η ζωή σου Και πρέπει να τις ζήσουμε, θυμήσου

 
Διαβάστε περισσότερα...

Join the writers and thinkers on Write.as

Start writing or create a blog